Powiat Lubliniec

Społeczność

OSP Koszęcin

 
Telefon stacjonarny 343576266
Adres 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1a
e-mail ospkoszecin@hotmail.com

Początki zorganizowanej obrony przed klęskami żywiołowymi zaobserwowano w miejscowości Koszęcin już w latach 1860-1870. Przypuszczalnie była to grupa osób zatrudnionych u właściciela ziemskiego, która zajmowała się gaszeniem pożarów we wsi. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji straży pożarnej w Koszęcinie, Zarząd na swym posiedzeniu w 1977 roku podjął uchwałę, aby rok 1902 uznać za rok jej założenia. Z zachowanych fotografii można stwierdzić, że miejscowa jednostka była bardzo prężna. Świadczy o tym stary budynek remizy, jak również posiadany wówczas sprzęt gaśniczy, z którego zachowała się w bardzo dobrym stanie sikawka ręczna. O prężności straży świadczy również fakt, iż w latach dwudziestych w uznaniu pracy strażaków, społeczeństwo Koszęcina ufundowało sztandar, który niestety zaginął w okresie działań wojennych. Po wojnie byli członkowie OSP przystąpili do reaktywowania dalszej działalności jednostki. Z inicjatywy ówczesnego Zarządu zostaje ufundowany dla jednostki, przez lokalne społeczeństwo nowy sztandar, który służy jednostce do dnia dzisiejszego. Uroczystość jego wręczenia odbyła się w roku 1958. W roku 1965 rozpoczęto budowę nowej remizy. Był to okres wytężonej pracy wszystkich członków jednostki, gdyż wszystkie prace ziemne i pomocnicze w czasie trwania budowy, aż do jej zakończenia oraz prace związane z wykończeniem budynku i jego zagospodarowaniem wykonali bezinteresownie członkowie straży. Zwieńczeniem siedmioletniego trudu, było oddanie w 1972 roku budynku remizy do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt powyższego budynku opracował oraz sprawował nadzór nad całością budowy, aż do jej zakończenia inż. Józef Stanchły. W 1977 roku jednostka obchodziła 75-lecie swego istnienia. W czasie uroczystości sztandar jednostki został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Wszystkie Zarządy naszej jednostki wiele uwagi poświęcały pracy z młodzieżą. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż już w 1953 roku, z inicjatywy ówczesnego Naczelnika OSP Ryszarda Kużaja oraz zastępcy Naczelnika Teodora Dreszera, powstała jedna z pierwszych w kraju drużyn młodzieżowych. Informacja o tym została zamieszczona w czasopiśmie „Strażak" z 1953 roku.
Z inicjatywy członków jednostki oraz poparciu władz gminy, a szczególnie ówczesnego Wójta Gminy a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP Pana Edmunda Skibickiego w roku 1991 zakupiono samochód pożarniczy TATRA GCBA 8,5/3.
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z wypracowanych środków zakupiono w 1988r. autobus marki ROBUR, natomiast w 1994r. zakupiono autobus marki AUTOSAN. Jednostka z Koszęcina od 1995 roku jest w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, funkcjonuje również w strukturze Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego - Kompania Odwodowa OSP nr 7 "Lubliniec". Dzięki wytężonym staraniom jednostka w 2002 roku zostaje wyposażona w samochód ratownictwa technicznego marki Ford, który od 2003 roku działa w strukturach podsystemu KSRG, stworzonego na potrzeby ratownictwa drogowego w powiecie Lubliniec. Należy również do podsystemu "Grupa aparaty ODO". Nasza jednostka ze względu na usytuowanie, zawsze stanowiła bardzo ważny punkt zabezpieczający okoliczne miejscowości i rozległe tereny leśne w powiecie lublinieckim. Z wypracowanych środków statutowych zakupiony został samochód pożarniczy marki Jelcz GCBA 6/32, wchodzący w skład wyposażenia straży do dnia dzisiejszego. Jego sprawność bojowa (6 tysięcy litrów wody), zapewniała duże zabezpieczenie w działaniach przeciwpożarowych. Swoją obecność i pełną sprawność bojową zaprezentował w największych pożarach lasów naszego regionu, oraz całego województwa śląskiego. Niezwykle pracowity dla tego pojazdu i oczywiście dla strażaków, był rok 1992. W tym właśnie roku wybuchł na naszych terenach leśnych największy pożar w środkowej i zachodniej Europie i nasza jednostka była jedną z 405 sekcji OSP biorących udział w walce z niesamowitym żywiołem. Kolejnym przełomem w "życiu" naszej jednostki był czas, kiedy naszą gminę nawiedziła trąba powietrzna. W sierpniu 2008 roku straszliwy żywioł zniszczył znaczne połacie lasu, 73 budynki mieszkalne z kolejnych 55 zerwał dachy, również w tej akcji ratowniczej, OSP Koszęcin była obecna. W 2008 roku dzięki wytężonym staraniom pozyskany został nowy lekki samochód gaśniczy marki Mercedes Benz Atego 1329 AF GBA 2,5 litrów wody w zamian za zużyty samochód bojowy marki Tatra, który spełnił swoją misję w trakcie powodzi, która nawiedziła naszą gminę w 2010 roku. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia w jednostce przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych. Szczególną uwagę i dużo czasu poświęca się na prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce, pozwala ona na pozyskanie niezbędnych środków finansowych wykorzystywanych do działalności statutowej. Dzięki tym staraniom zakupiono dla jednostki autobus wycieczkowy BOVA.

_